Minji Land


پست شده در يكشنبه, ۲۶ دی ۱۴۰۰
views : ۲۶
Publish at : ۰۷:۰۶
Follow Me

کمک کیپاپرانه

Minji ^^
کمک کیپاپرانه

کمی هلپ از موا و انجین :")

Notes ۵
پست شده در يكشنبه, ۲۶ دی ۱۴۰۰
views : ۲۶
Publish at : ۰۷:۰۶
Follow Me

کمک کیپاپرانه

Minji ^^
کمک کیپاپرانه

کمی هلپ از موا و انجین :")

Minji ^^

های گایز

جایی رو سراغ دارین ک وبتون انهایپن و تی اکس تی(هر وقت اومد)رو بزاره...اگ انگلیسی هم بود اکیه فقط من پی دی افش رو میخوام :")

Notes ۵
کمک کیپاپرانه

کمک کیپاپرانه

Minji ^^
کمک کیپاپرانه

کمی هلپ از موا و انجین :")

های گایز

جایی رو سراغ دارین ک وبتون انهایپن و تی اکس تی(هر وقت اومد)رو بزاره...اگ انگلیسی هم بود اکیه فقط من پی دی افش رو میخوام :")

Notes ۵
پست شده در يكشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۰
views : ۶۰
Publish at : ۱۱:۲۴
Follow Me

کیووووت

Minji ^^
کیووووت

اصلیش ادامه مطلبه ^^

Notes ۰
پست شده در يكشنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۰
views : ۶۰
Publish at : ۱۱:۲۴
Follow Me

کیووووت

Minji ^^
کیووووت

اصلیش ادامه مطلبه ^^

Minji ^^
این بشر چلوندن نداله؟ *-*

این فن آرت رو بعد کنسرت ال ای دیدم

از شدت کیوت بودن مردم *-*

Notes ۰
کیووووت

کیووووت

Minji ^^
کیووووت

اصلیش ادامه مطلبه ^^

این بشر چلوندن نداله؟ *-*

این فن آرت رو بعد کنسرت ال ای دیدم

از شدت کیوت بودن مردم *-*

Notes ۰
پست شده در جمعه, ۱۹ آذر ۱۴۰۰
views : ۱۴۳
Publish at : ۰۶:۳۶
Follow Me

اولین پستم؟!

Minji ^^

هااااای

و بالاخره بعد ۵٢ روز...

گفتم دیگ پست بزارم حتی شده ی نقطه D:

و الانم نمیدونم چرا ذوق دارم *-*

آشنا گردیم؟ 

بیو بنده بالا هست ^-^

Notes ۷
پست شده در جمعه, ۱۹ آذر ۱۴۰۰
views : ۱۴۳
Publish at : ۰۶:۳۶
Follow Me

اولین پستم؟!

Minji ^^
اولین پستم؟!

هااااای

و بالاخره بعد ۵٢ روز...

گفتم دیگ پست بزارم حتی شده ی نقطه D:

و الانم نمیدونم چرا ذوق دارم *-*

آشنا گردیم؟ 

بیو بنده بالا هست ^-^

Minji ^^

هااااای

و بالاخره بعد ۵٢ روز...

گفتم دیگ پست بزارم حتی شده ی نقطه D:

و الانم نمیدونم چرا ذوق دارم *-*

آشنا گردیم؟ 

بیو بنده بالا هست ^-^

Notes ۷
اولین پستم؟!

اولین پستم؟!

Minji ^^
اولین پستم؟!

هااااای

و بالاخره بعد ۵٢ روز...

گفتم دیگ پست بزارم حتی شده ی نقطه D:

و الانم نمیدونم چرا ذوق دارم *-*

آشنا گردیم؟ 

بیو بنده بالا هست ^-^

هااااای

و بالاخره بعد ۵٢ روز...

گفتم دیگ پست بزارم حتی شده ی نقطه D:

و الانم نمیدونم چرا ذوق دارم *-*

آشنا گردیم؟ 

بیو بنده بالا هست ^-^

Notes ۷