این دوستی برام مثل یه شکلات تلخه

معتادشم ولی تلخیش اذیتم میکنه

دوستی ای که توش

بهترین دوست بهترین دوستم نیستم =")

دوست داشتن بی آن که دوست بداند

-شریعتی

سر این جمله تو کلاس یک زنگ کامل صحبت کردیم

تعبیرتون چیه؟

تجربه ای داشتین درباره اش؟