می خوام ی تغییراتی تو قالب بدم...

تمش از کی باشه؟(مولتی فنم هرکی رو بگید اکی ام =)

و چه رنگی؟

+فعلا کمی اینجا را خوشمزه نمودم تا باز ب نتیجه ای برسم....