اصلیش ادامه مطلبه ^^

این بشر چلوندن نداله؟ *-*

این فن آرت رو بعد کنسرت ال ای دیدم

از شدت کیوت بودن مردم *-*